UAB „Nanologistics” kartu su partneriu Vytauto Didžiojo Universitetu nuo 2023 m. rugsėjo 11 d. iki 2025 m. kovo 31 d. įgyvendina projektą „Daugiakomponenčių liposominių nešiklių gamybos technologijos vystymas ir pritaikymas“ (NR. 02-014-K-0042) bendrai finansuojamą pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Skatinti inovacijų pasiūlą“ veiklos „Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai“ (vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) programą.

Šio projekto tikslas patobulinti ir pritaikyti elektroporaciją, kaip pažangią technologiją (platformą) gaminant liposominius nešiklius, tinkamus panaudoti papildų arba farmacinių preparatų gamyboje. Įgyvendinus projektą bus galima sumažinti energijos ir cheminių medžiagų naudojimą gamybiniuose procesuose, bei kurti aukštos pridėtinės vertės technologijų diegimą Lietuvoje. Vystoma technologija pasižymės didesniu lankstumu, kuris įgalins išplėsti gaminamų produktų portfelį pasaulinėje rinkoje, padidinti gamybinį našumą, sutrumpinti proceso laiką, kurti saugius ir tvarius produktus.

Vienas iš svarbiausių įmonės konkurencingumo veiksnių inovatyvūs sprendimai arčiau kasdienio europiečio. Investicijos į UAB Nanologistics ir partnerio Vytauto Didžiojo universiteto kuriamas inovacijas garantuoja Lietuvos patrauklumo didinimą bei daromo poveikio augimą pasaulio sveikatos rinkoje. Dėl šios priežasties įmonė renkasi investuoti į naujos ir praktiškai pritaikomos technologijos vystymą prisidėsiančios prie sveikatos gerovės augimo.

Projekto biudžetas 280 100 Eur.
Įgyvendinančioji institucija: Inovacijų agentūra
Projektas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
Finansuojama suma 199 953 Eur
Daugiau informacijos: www.esinvesticijos.lt

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram